Contact

info@aregall.com
T +34 629 13 44 34

Pl. Vicenç Martorell, 1
08001 Barcelona

About


CAT

Albert Aregall. Format amb dues titulacions en Arquitectura per l'Escola Superior de La Salle - Ramon Llull (2012) i Enginyeria de l'Edificació per l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (2005), acabant els seus estudis al Regne Unit (University of Wales).

Inicia la seva experiència professional el 2004 a l'estudi suís Herzog & de Meuron, amb els quals treballa durant quatre anys en projectes internacionals de gran singularitat. Buscant una visió diferent de l'arquitectura, en 2008 entra a formar part de l'estudi Caceres Arquitectes orientat a projectes de diferents escales amb un caràcter més proper. Finalment en 2012 crea el seu propi estudi a Barcelona: Albert Aregall Arquitectura.

Albert Aregall Arquitectura és un estudi que desenvolupa projectes d'arquitectura de diferents usos i escales. Compta amb un equip de professionals que li permet elaborar amb caràcter propi totes les etapes del procés, des del concepte fins a la seva construcció. L'estudi té un perfil multidisciplinari abastint diferents camps artístics.


CAST

Albert Aregall. Formado con dos titulaciones en Arquitectura por la Escuela Superior de La Salle - Ramon Llull (2012) e Ingenieria de la Edificación por la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (2005), terminando sus estudios en Reino Unido (University of Wales).

Inicia su experiencia profesional en 2004 en el estudio suizo Herzog & de Meuron, con los que trabaja durante cuatro años en proyectos internacionales de gran singularidad. Buscando una visión diferente de la arquitectura, en 2008 entra a formar parte del estudio Caceres Arquitectes orientado a proyectos de diferentes escalas con un carácter más próximo. Finalmente en 2012 crea su propio estudio en Barcelona: Albert Aregall Arquitectura.

Albert Aregall Arquitectura es un estudio que desarrolla proyectos de arquitectura de diferentes usos y escalas. Cuenta con un equipo de profesionales que le permiten elaborar con carácter propio todas las etapas del proceso, des del concepto hasta su construcción. El estudio tiene un perfil multidisciplinario abarcando diferentes vertientes artísticas.


ENG

Albert Aregall. Double major in Architecture at the Escola Superior de La Salle - Ramon Llull (2012) and in Building Engineering at the Escola Politècnica Superior d' Edificació de Barcelona (2005), completed his studies in the UK (University of Wales).

HIn 2004 he began his professional career at the Swiss firm Herzog & de Meuron, with whom he worked for four years carrying out several unique international projects. Seeking for a different approach to architecture, in 2008 he joined the Caceres Arquitectes studio focused on local, personalized projects of different scales. Finally, in 2012 he created his own studio in Barcelona: Albert Aregall Architecture.

Albert Aregall Architecture is a studio that conducts and develops architectural projects for different use and scale. It is formed by a team of professionals that will allow you to develop all the stages of the process, from concept to final construction. The study has a multidisciplinary profile covering numerous artistic fields.